Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Modernizace sběrného dvora Tlumačov - dodávky 29. 10. 2019 11:25
Modernizace sběrného dvora Tlumačov - stavební část 29. 10. 2019 09:14
Parkovací stání u BD č.p. 630, ul. Jana Žižky, Tlumačov 21. 10. 2019 07:35
Oprava chodníků na ul. Machovská, Tlumačov 06. 08. 2019 13:17
Oprava chodníků na ulici Jiráskova, Tlumačov 06. 08. 2019 13:13
Výměna zdrjů tepla v bytovém domě U Trojice 862, Tlumačov 22. 07. 2019 07:34
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Skály I, Tlumačov 15. 05. 2019 10:11
Oprava chodníku v ul. Švermova, Tlumačov 28. 06. 2018 10:40
VYBUDOVÁNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY ZŠ TLUMAČOV A UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 01. 06. 2018 18:47
„Parkovací stání v ul. Sportovní, Tlumačov“ 12. 03. 2018 13:57
Kompostéry pro občany obce Tlumačov 16. 01. 2018 10:45
Rekonstrukce ulice Sokolská Tlumačov – SO 102 Chodník 04. 08. 2017 16:59
Víceúčelový sportovní areál v ulici Sportovní, Tlumačov 22. 06. 2017 21:43
Stavební úpravy objektu č.p. 65, Tlumačov 04. 04. 2017 13:41
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 863, TLUMAČOV 02. 02. 2017 12:02
Dodávka nového osobního užitkového vozidla 27. 01. 2017 09:19
"Rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní" 15. 09. 2016 10:14
Revitalizace bytového domu Tlumačov 630" 05. 09. 2016 11:52
Rek. chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov 14. 07. 2016 14:02
Rek. chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov 01. 09. 2015 12:49
Dětské hřiště v ul. u Trojice 20. 07. 2015 10:04
Rekonstrukce pomníku obětem 1.sv.války 20. 07. 2015 10:03
Stav.úpravy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63" 19. 05. 2015 12:02
„Rek.chodníku okolo obj.č.p.90, ul. Masarykova“ 19. 05. 2015 11:31
Sjezd k tech.ar.OÚ Tlumačov 20. 04. 2015 15:38
"Úprava zdroje tepla a ÚT OÚ Tlumačov" 14. 01. 2015 20:07
Úspora energie budovy OÚ Tlumačov" 03. 10. 2014 13:21
Rozš.sb.dvora-dodávka kontejnerů 27. 06. 2014 12:08
Úspora energie budovy zdr.střediska 19. 06. 2014 08:41
Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov 06. 06. 2014 12:42
Oprava střechy ZŠ Tlumačov 22. 04. 2014 14:16
Regionální biokoridor 1581 v k.ú.Tlumačov 18. 03. 2014 09:00
Zavedení separace biodpadu 13. 06. 2013 13:58
Úspora energie budovy DPS Tlumačov 29. 04. 2013 12:49

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Rozšíření sb.dvora-dodávka kontejnerů-zrušeno 06. 06. 2014 13:08
Úspora energie budovy zdrav.stř.-zrušeno" 03. 04. 2014 09:28
Oprava střechy ZŠ Tlumačov-zrušeno 26. 03. 2014 13:01