Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázka - Rek. chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov

Název zakázky
Rek. chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov
Kód zakázky na profilu
P15V00000007
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
01. 09. 2015 12:49
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Podmínky a požadavky na zprac. nabídky 01. 09. 2015 12:49
Výzva k podání nabídky 01. 09. 2015 12:51
Výkaz výměr.xls 01. 09. 2015 12:52
Návrh SOD.doc 01. 09. 2015 12:52
Přílohy k ZD.zip 01. 09. 2015 12:53
Dodatečné informace č.1 14. 09. 2015 15:02
Příloha k DI č.1-výkaz výměr.xls 14. 09. 2015 15:04
Dodatečné informace č.2 15. 09. 2015 14:26
Příloha č k DI č.2-výkaz výměr.xls 15. 09. 2015 14:27
Podepsaná SOD 10. 11. 2015 10:28
Příloha č.1 k SOD 10. 11. 2015 10:28
Příloha č.2 k SOD 10. 11. 2015 10:29
Dodatek č.1 k SOD 03. 12. 2015 08:26
Písemná zpráva zadavatele 07. 12. 2015 07:53