Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázka - Rozš.sb.dvora-dodávka kontejnerů

Název zakázky
Rozš.sb.dvora-dodávka kontejnerů
Kód zakázky na profilu
P14V00000008
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
27. 06. 2014 12:08
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
výzva k podání nabídky 27. 06. 2014 12:08
Obchodní podmínky.doc 27. 06. 2014 12:12
Čestné prohlášení.doc 27. 06. 2014 12:12
Formulář-rekapitulace nabídkové ceny.doc 27. 06. 2014 12:13
Formulář-seznam významných dodávek.doc 27. 06. 2014 12:13
Krycí list.doc 27. 06. 2014 12:13
Seznam subdodavatelů.doc 27. 06. 2014 12:13
Dodatečníé informace č.1 10. 07. 2014 07:35
Kupní smlouva 13. 08. 2014 14:14