Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázka - Oprava střechy ZŠ Tlumačov-zrušeno

Název zakázky
Oprava střechy ZŠ Tlumačov-zrušeno
Kód zakázky na profilu
P14V00000002
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zrušena
Datum a čas zveřejnění
26. 03. 2014 13:01
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 26. 03. 2014 13:01
Krycí list nabídky 26. 03. 2014 13:40
Seznam subdodavatelů 26. 03. 2014 13:41
Seznam významných stavebních prací 26. 03. 2014 13:41
Položkový výkaz výměr 26. 03. 2014 13:41
Výkaz elektro ZŠ Tlumačov 26. 03. 2014 13:42
Návrh smlouvy o dílo 26. 03. 2014 14:54