Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázka - Regionální biokoridor 1581 v k.ú.Tlumačov

Název zakázky
Regionální biokoridor 1581 v k.ú.Tlumačov
Kód zakázky na profilu
P14V00000001
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
18. 03. 2014 09:00
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 18. 03. 2014 09:00
Zadávací dokumentace 18. 03. 2014 09:07
Kvalifikační dokumentace 18. 03. 2014 09:08
Obchodní podmínky-příloha č.4 18. 03. 2014 09:08
pd+vv.zip 18. 03. 2014 10:00
Čestné prohlášení dle 53.doc 18. 03. 2014 10:03
Čestné prohlášení dle 68.doc 18. 03. 2014 10:04
Krycí list-příloha č.1.doc 18. 03. 2014 10:06
Údaje o sdružení-příloha č.2.doc 18. 03. 2014 10:07
Subdodavatelské zajištění zakázky-příloha č.3.xls 18. 03. 2014 10:08
Návrh SOD.doc 18. 03. 2014 10:09
Výzva k podání nabídky 31. 03. 2014 15:34
textová část zadávací dokumentace 31. 03. 2014 15:34
Dodatečné informace 31. 03. 2014 15:34
výkaz výměr-aktualizace.xls 31. 03. 2014 15:35
Rozhodnutí o vyloučení 23. 04. 2014 10:14
Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky 23. 04. 2014 10:15
Podepsaná SOD 23. 05. 2014 08:57
Písemná zpráva zadavatele 04. 06. 2014 12:10