Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázka - Zavedení separace biodpadu

Název zakázky
Zavedení separace biodpadu
Kód zakázky na profilu
P13V00000002
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
13. 06. 2013 13:58
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
krycí list nabídky 13. 06. 2013 13:58
Návrh KS 13. 06. 2013 13:59
Technická specifikace 13. 06. 2013 14:00
Čestné prohlášení 13. 06. 2013 14:00
Čestné prohlášení §68 13. 06. 2013 14:01
Výzva k podání nabídky 13. 06. 2013 14:01
Zadávací dokumentace 13. 06. 2013 14:01
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 09. 07. 2013 09:00
písemná zpráva zadavatele 12. 08. 2013 11:47
Podepsaná kupní smlouva 12. 08. 2013 11:48