Obec Tlumačov

Název profilu
Obec Tlumačov
IČO
00284572
Číslo profilu ve věstníku
344915

Zakázka - Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov

Název zakázky
Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov
Kód zakázky na profilu
P14V00000005
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
06. 06. 2014 12:42
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 06. 06. 2014 12:42
Zadávací dokumentace 06. 06. 2014 12:43
Čestné prohlášení 06. 06. 2014 12:54
Krycí list 06. 06. 2014 12:55
Obchodní podmínky 06. 06. 2014 12:55
seznam stavebních prací 06. 06. 2014 12:55
seznam subdodavatelů 06. 06. 2014 12:56
Technické specifikace 06. 06. 2014 12:56
Soupis prací 06. 06. 2014 12:57
Soupis prací SD I002 06. 06. 2014 12:57
Soupis prací SD 0004 06. 06. 2014 12:57
Soupis prací SD I004.2 06. 06. 2014 13:00
Soupis prací SD I004.2 06. 06. 2014 13:00
Soupis prací SD S001 06. 06. 2014 13:01
Dodatečné informace 17. 06. 2014 13:03
Podepsaná SOD 22. 07. 2014 12:39