Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Provozní budova Tovární ul.41-zateplení střech

Název zakázky
Provozní budova Tovární ul.41-zateplení střech
Kód zakázky na profilu
P17V00000001
Kód zakázky ve věstníku
Z2017-006581
Druh zakázky
užší řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
13. 03. 2017 11:34
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Zadávací dokumentace k podání žádostí o účast 13. 03. 2017 11:34
Návrh SOD 13. 03. 2017 11:35
VOP VHS Olomouc, a.s. 13. 03. 2017 11:36
Projektová dokumenatce a soupis prací.zip 13. 03. 2017 11:40
Zadávací dokumentace k podání nabídek 13. 03. 2017 13:44
VOP VHS Olomouc, a.s. 17. 03. 2017 10:20
Vysvětlení ZD č.1 23. 03. 2017 10:57
Výzva k podání nabídky 27. 04. 2017 12:32
Rozhodnutí o výběru dodavatele 26. 05. 2017 09:03
Oznámení o výběru dodavatele 26. 05. 2017 09:03
Zpráva o hodnocení nabídek 26. 05. 2017 09:04
podepsaná SOD 21. 06. 2017 11:26
písemná zpráva zadavatele 13. 03. 2017 11:34

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
„Společnost Heryán-Commodum“ 28645006 Země sídla Česká republika 7 400 035 Kč 8 954 042 Kč
STAEG Development, spol. s. r. o. 25576241 Země sídla Rakousko 7 320 163 Kč 8 857 397 Kč
„Společnost JR Stavby CZ, s.r.o. + S. O. S. Maděrka – střecha provozní budovy“ 26875080 Země sídla Česká republika 7 189 415 Kč 8 699 192 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
„Společnost JR Stavby CZ, s.r.o. + S. O. S. Maděrka – střecha provozní budovy“ 26875080 Země sídla Česká republika 7 189 415 Kč 8 699 192 Kč