Městys Hustopeče nad Bečvou

Název profilu
Městys Hustopeče nad Bečvou
IČO
00301329
Číslo profilu ve věstníku
353895

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
III/03559 Poruba - průtah 04. 12. 2019 08:36

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
ZŠ Hustopeče nad Bečvou - vybavení 05. 03. 2020 10:23
ZŠ Hustopeče nad Bečvou - IT, konektivita 05. 03. 2020 10:18
Hrobka rodu Baillou - kamenné prvky fasád 27. 01. 2020 13:05
HUSTOPEČE NAD BEČVOU – REKONSTRUKCE ZŠ, II. ETAPA 21. 08. 2019 14:48
REKONSTRUKCE UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE HUSTOPEČE NAD BEČVOU, UL. ŠKOLNÍ 223 – UMĚLÉ OSVĚTLENÍ S REGULACÍ 27. 06. 2019 11:27
Přístavba a stavební úprava vstupu do KD v Městysi Hustopeče nad Bečvou - místní část Vysoká 05. 06. 2019 15:19
Pořízení lesnické techniky pro Hustopeče nad Bečvou 15. 05. 2019 10:19
Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2019 07. 02. 2019 09:29
Stavební úpravy střechy hrobky rodu Baillou 07. 02. 2019 08:38
Revitalizace území městyse Hustopeče nad Bečvou, II. Etapa - rekonstrukce chodníků úsek č. 6 24. 09. 2018 09:47
Revitalizace území místní části Vysoká - rekonstrukce chodníků 16. 05. 2018 09:35
Úprava venkovních ploch Sportovní haly Hustopeče nad Bečvou 05. 04. 2018 14:04
„Stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem Hustopeče nad Bečvou – Milotice na Bečvou“ 23. 02. 2018 11:06
Spojovací koridor ZŠ - Sportovní hala, Hustopeče nad Bečvou 09. 02. 2018 07:59
Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2018 05. 02. 2018 09:59
Dodávku výtahu na Zdravotní středisko Hustopeče nad Bečvou 02. 11. 2017 12:49
Hustopeče nad Bečvou: Sportovní hala - sportovní výbavení 02. 10. 2017 23:07
Revitalizace veřejného osvětlení městyse Hustopeče n. Bečvou 22. 06. 2017 21:43
Pořízení dopravního automobilu JSDH Hustopeče nad Bečvou 22. 06. 2017 21:43
Rekonstrukce bytu v domě 221 Hustopeče n/B 17. 05. 2017 09:00
Rekonstrukce a výstavba chodníků 15. 05. 2017 10:51
Odstranění tělocvičny Hustopeče nad Bečvou 10. 10. 2016 08:24
Obnova místních komunikací 16. 06. 2016 10:23
Napojení rozvodů na kotelnu 2NP 08. 06. 2016 07:33
Rekonstrukce kaple Hranické Loučky II. etapa 08. 06. 2016 07:32
Oprava chodníku na Nám. Míru 07. 04. 2016 12:45
Dům s pečovatelskou službou - 2016 09. 03. 2016 07:58
Zámek HUstopeče nad Bečvou 2016 27. 01. 2016 16:14
Místo pro lidi 02. 11. 2015 16:52
Oprava litinového vodovodního řádu 2015 15. 10. 2015 08:05
Přírodní dětské hřiště při MŠ 27. 08. 2015 10:41
Povodňové škody - oprava mostu k Novému mlýnu 28. 07. 2015 07:47
Zámek Hustopeče n.B. - ústřední topení 29. 06. 2015 14:44
Křižovatka krajských silnic Hustopeče nad Bečvou 02. 04. 2015 07:49
Obnova Větrného mlýnu Poruba v roce 2015 04. 03. 2015 10:22
Rekonstrukce objektu DPS Hustopeče nad Bečvou 12. 01. 2015 10:55
Městys Hustopeče nad Bečvou0014 25. 08. 2014 16:26
Zámek Hustopeče nad Bečvou0013 16. 07. 2014 08:25
ZŠ - výměna rozvodů vodovoinstalace a kanalizace 09. 06. 2014 16:13
Zámek Hustopeče nad Bečvou 2014 02. 01. 2014 14:34
Městys Hustopeče nad Bečvou0008 02. 01. 2014 14:31
Městys Hustopeče nad Bečvou0008 02. 01. 2014 14:30
Městys Hustopeče nad Bečvou0008 02. 01. 2014 14:30
Sběrný dvůr odpadu Hustopeče nad Bečvou 23. 09. 2013 11:18
Sběrný dvůr odpadu Hustopeče nad Bečvou 09. 07. 2013 12:10
Stavební hasičské zbrojnice Hustopeče nad Bečvou 27. 06. 2013 16:46
Doplnění územně analytických podkladů 20. 05. 2013 15:26

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Obnova zámku v roce 2017 25. 01. 2017 08:34
Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou 16. 11. 2016 08:16
Městys Hustopeče nad Bečvou0007 08. 10. 2013 14:42