Městys Hustopeče nad Bečvou

Název profilu
Městys Hustopeče nad Bečvou
IČO
00301329
Číslo profilu ve věstníku
353895

Zakázka - Sběrný dvůr odpadu Hustopeče nad Bečvou

Název zakázky
Sběrný dvůr odpadu Hustopeče nad Bečvou
Kód zakázky na profilu
P13V00000004
Kód zakázky ve věstníku
371261
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
23. 09. 2013 11:18
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 23. 09. 2013 11:18
Zadávací dokumentace 23. 09. 2013 11:20
formulář pro uvedení subdodavatelů 23. 09. 2013 11:22
Krycí list nabídky 23. 09. 2013 11:27
Návrh SOD 23. 09. 2013 11:28
Kvalifikační dokumentace 23. 09. 2013 12:08
Průvodní zpráva 23. 09. 2013 13:35
Technická zpráva 23. 09. 2013 13:37
rozhodnutí o výběru nejvh.nabídky 11. 10. 2013 11:38
oznámení o výběru nejvh.nabídky 11. 10. 2013 11:39
Podepsaná SOD 25. 10. 2013 09:28
Podepsaná SOD-pokr. 25. 10. 2013 09:28
Písemná zpráva zadavatele 25. 10. 2013 09:29
Dodatek č.1 k SOD 04. 03. 2014 11:46
Dodatek č.2 k SOD 04. 03. 2014 11:47

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Země sídla Česká republika 4 933 185 Kč 5 969 155 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 4 343 924 Kč 5 256 148 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 4 343 924 Kč 5 256 148 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
KULATÝ-ELEKTRO, s.r.o 29459419 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 2013 4 343 924 Kč 5 256 148 Kč