Městys Hustopeče nad Bečvou

Název profilu
Městys Hustopeče nad Bečvou
IČO
00301329
Číslo profilu ve věstníku
353895

Zakázka - Sběrný dvůr odpadu Hustopeče nad Bečvou

Název zakázky
Sběrný dvůr odpadu Hustopeče nad Bečvou
Kód zakázky na profilu
P13V00000003
Kód zakázky ve věstníku
365898
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
09. 07. 2013 12:10
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva 09. 07. 2013 12:10
zadávací dokumentace 09. 07. 2013 12:11
kvalifikační dokumentace 09. 07. 2013 12:12
krycí list 09. 07. 2013 12:12
formulář pro uvedení subdodavatelů 09. 07. 2013 12:13
Smlouva o dílo 09. 07. 2013 12:14
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 15. 08. 2013 12:33
Oznámení o výběru nejvhoděnší nabídky 15. 08. 2013 12:35
Podepsaná SOD 05. 09. 2013 10:33
Písemná zpráva zadavatele 05. 09. 2013 16:27
Dodatek č.1 k SOD 09. 09. 2013 10:08

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Země sídla Česká republika 4 512 971 Kč 5 460 695 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 4 246 457 Kč 5 138 213 Kč
Sdružení MOBIKO plus-POHL Hustopeče 26788675 Země sídla Česká republika 4 289 153 Kč 5 189 876 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 4 246 457 Kč 5 138 213 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
Kulatý-Elektro, s.r.o. 29459419 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 2013 4 246 457 Kč 5 138 213 Kč