SNP a CHKO Šumava

Název profilu
SNP a CHKO Šumava
IČO
00583171
Číslo profilu ve věstníku
360226

Zakázka - Návštěvnické centrum Srní

Název zakázky
Návštěvnické centrum Srní
Kód zakázky na profilu
P13V00000026
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
otevřené řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
04. 07. 2013 11:36
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Zadávací dokumentace Srní 04. 07. 2013 11:36
Krycí list 04. 07. 2013 11:41
Návrh smlouvy o dílo 04. 07. 2013 11:42
Oznámení 04. 07. 2013 11:46
Dodatečné informace č.1 11. 07. 2013 16:01
Dodatečné informace č.2 17. 07. 2013 20:52
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 23. 07. 2013 12:07
Dodatečné informace č.3 25. 07. 2013 13:15
Rozhodnutí o námitkách I 31. 07. 2013 08:41
Rozhodnutí o výběru 29. 08. 2013 14:20
Rozhodnutí o vyloučení 29. 08. 2013 14:28
Písemná zpráva zadavatele 04. 10. 2013 13:21
Uzavřená smlouva 11. 10. 2013 10:20