SNP a CHKO Šumava

Název profilu
SNP a CHKO Šumava
IČO
00583171
Číslo profilu ve věstníku
360226

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Návštěvnické centrum Kvilda 01. 07. 2013 16:31
RS pro lesnické činnosti 2014-15 na území NPŠ 17. 06. 2013 07:07
Zelené autobusy v NPŠ 2013 11. 04. 2013 11:27
RS pro přepravu vybr.sortimentů dříví na ÚP Šumava 09. 04. 2013 12:02
Usměrňování cyklistické dopravy v NP Šumava 09. 04. 2013 11:59
Dodávka tlakově impregnovaných kůlů 09. 04. 2013 11:49

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Návštěvnické centrum Srní 04. 07. 2013 11:36
Výkup zvěřiny 12. 06. 2013 08:04
Lesnická infrastruktura NPŠ 04. 06. 2013 09:28
Údržba techn. zařízení v CHKOŠ 13. 05. 2013 13:31
Likvidace invazních druhů na území NP a CHKOŠ 13. 05. 2013 13:27
Pasení ovcí a skotu na území NP a CHKOŠ 13. 05. 2013 13:21
Provádění kosení na území NP a CHKOŠ 13. 05. 2013 13:06
„Demolice roty Kvilda“ 28. 03. 2013 22:02

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Kolové pěstební traktory 11. 04. 2013 15:53
Organizace VZ na výběr zhotovitele stav. akcí 11. 04. 2013 14:41
Dodávka GPS knihy jízd 11. 04. 2013 14:29

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
RS Stabilizace lesů 2012-2014 11. 04. 2013 16:00
Lávka pro pěší v Povydří 11. 04. 2013 15:50
Special. odstraňování nebezp. stromů 11. 04. 2013 14:58
RS pro lesnické činnosti na r. 2013 na území NPŠ 11. 04. 2013 10:52
Zajištění těžebních činností 11. 04. 2013 09:26
Dodávka oplocenkových dílů 10. 04. 2013 12:42
Revitalizace dolního toku Hučiny 10. 04. 2013 10:41
SNP a CHKO Šumava0003 08. 04. 2013 13:19
SNP a CHKO Šumava0002 08. 04. 2013 13:04