SNP a CHKO Šumava

Název profilu
SNP a CHKO Šumava
IČO
00583171
Číslo profilu ve věstníku
360226

Zakázka - Usměrňování cyklistické dopravy v NP Šumava

Název zakázky
Usměrňování cyklistické dopravy v NP Šumava
Kód zakázky na profilu
P13V00000005
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
Datum a čas zveřejnění
09. 04. 2013 11:59
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Smlouva o dílo č.139/2013 09. 04. 2013 11:59
Písemná zpráva zadavatele 09. 04. 2013 12:00