Obec Vlčice

Název profilu
Obec Vlčice
IČO
00636045
Číslo profilu ve věstníku
344547

Zakázka - Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vlčice

Název zakázky
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vlčice
Kód zakázky na profilu
P17V00000004
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum zadání nebo zrušení zakázky
11. 05. 2018
Datum a čas zveřejnění
02. 11. 2017 14:57
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 02. 11. 2017 14:59
Příloha ZD č. 1 - Stanovení nabídkové ceny 02. 11. 2017 15:00
Příloha ZD č. 2 - Seznam sběrných míst separovaných odpadů 02. 11. 2017 15:01
Příloha ZD č. 3 - Produkce odpadů obce Vlčice za rok 2016 02. 11. 2017 15:01
Příloha ZD č. 4 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady 02. 11. 2017 15:02
Příloha ZD č. 5 – Seznam významných služeb 02. 11. 2017 15:08
Příloha ZD č. 6 – Seznam poddodavatelů 02. 11. 2017 15:09
Příloha ZD č. 7 – Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 02. 11. 2017 15:09
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 15.11.2017 15. 11. 2017 22:51
Příloha VZD č. 01 ze dne 15.11.2017 - Stanovení nabídkové ceny 15.11.2017 15. 11. 2017 22:51
Příloha VZD č. 01 ze dne 15.11.2017 - Smlouva EKOKOM 15. 11. 2017 22:52
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 ze dne 21.11.2017 21. 11. 2017 15:06
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03 ze dne 27.11.2017 27. 11. 2017 15:37
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 04 ze dne 04.12.2017 04. 12. 2017 20:35
Příloha VZD č. 04 ze dne 04.12.2017 - Stanovení nabídkové ceny 04.12.2017 04. 12. 2017 20:36
Příloha VZD č. 04 ze dne 04.12.2017 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady 04.12.2017 04. 12. 2017 20:37
Rozhodnutí o námitce č. 01 k zadávací dokumentaci ze dne 04.12.2017 04. 12. 2017 20:38
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 ze dne 20.12.2017 20. 12. 2017 14:02
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 04.01.2018 04. 01. 2018 15:02
Příloha VZD č. 06 ze dne 04.01.2018 - Stanovení nabídkové ceny 04.01.2018 04. 01. 2018 15:02
Příloha VZD č. 06 ze dne 04.01.2018 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady 04.01.2018 04. 01. 2018 15:02
Smlouva o zajištění nakládání s odpady, přílohy smlouvy 23. 05. 2018 11:29