Obec Vlčice

Název profilu
Obec Vlčice
IČO
00636045
Číslo profilu ve věstníku
344547

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Nástavba hasičské zbrojnice ve Vlčicích 13. 03. 2024 08:12
Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 2921/1 v k.ú. Vlčice u Javorníka 25. 10. 2023 14:05
Dopravní a technická infrastruktura pro nové parcely U Koupaliště, Vlčice ÚR+SP 08. 09. 2023 10:49

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Demolice rodinného domku a stodoly na parc. č. 55 ve Vlčicích, okres Jeseník 26. 06. 2024 12:41

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 2921/1 v k.ú. Vlčice u Javorníka 21. 02. 2022 11:52
Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 2921/1 v k.ú. Vlčice u Javorníka 28. 04. 2021 11:18
Oprava opěrné zdi ve Vlčicích 23. 05. 2019 09:23
Oprava márnice 26. 04. 2019 09:13
Oprava márnice 05. 04. 2019 08:15
Oprava márnice a přilehlé hřbitovní zdi 11. 07. 2016 13:15
“ZAVEDENÍ SEPARACE BIOODPADŮ V OBCI VLČICE” 10. 07. 2015 10:28

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Oprava povrchu dětského hřiště "U Čističky" 22. 05. 2023 09:17
Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích závěrečná etapa 21. 02. 2020 10:48
Oprava těsnosti kanalizace od panelového domu č.p. 112 a 113 ve Vlčicích 30. 05. 2019 10:34
Klimatizace MŠ a OÚ ve Vlčicích 09. 04. 2019 07:16
Příkopové rameno na traktor 05. 04. 2019 09:22
Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích 1. etapa 11. 03. 2019 09:36
Komunitní centrum v obci Vlčice - vybavení 03. 07. 2018 11:34
Oprava střechy kostela ve Vojtovicích 31. 05. 2018 07:42
Komunitní centrum Vlčice 28. 02. 2018 12:19
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vlčice 02. 11. 2017 14:57
Dokončení dětského hřiště 23. 07. 2017 17:16
Nákup traktoru 11. 04. 2017 10:08
Technika pro les.hospodářství-obec Vlčice 13. 02. 2017 12:48
Oprava místní komunikace ke Švecům 29. 06. 2016 12:32
Oprava komunikace ve Vojtovicich 13. 06. 2016 08:35
Zavedení separace biodpadu 07. 08. 2015 11:34
Komunikace do zámeckého parku 14. 07. 2015 13:27
Jímací objekt a přivaděč vody ve Vlčicích 29. 12. 2014 08:57
Obec Vlčice0002 15. 10. 2014 14:39
00011V13 Obec Vlčice 31. 01. 2013 08:33