Obec Vlčice

Název profilu
Obec Vlčice
IČO
00636045
Číslo profilu ve věstníku
344547

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Komunitní centrum v obci Vlčice - vybavení 03. 07. 2018 11:34
Oprava střechy kostela ve Vojtovicích 31. 05. 2018 07:42
Komunitní centrum Vlčice 28. 02. 2018 12:19
Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vlčice 02. 11. 2017 14:57
Nákup traktoru 11. 04. 2017 10:08
Technika pro les.hospodářství-obec Vlčice 13. 02. 2017 12:48
Oprava místní komunikace ke Švecům 29. 06. 2016 12:32
Oprava komunikace ve Vojtovicich 13. 06. 2016 08:35
Zavedení separace biodpadu 07. 08. 2015 11:34
Komunikace do zámeckého parku 14. 07. 2015 13:27
Jímací objekt a přivaděč vody ve Vlčicích 29. 12. 2014 08:57
Obec Vlčice0002 15. 10. 2014 14:39
00011V13 Obec Vlčice 31. 01. 2013 08:33

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Oprava márnice a přilehlé hřbitovní zdi 11. 07. 2016 13:15
“ZAVEDENÍ SEPARACE BIOODPADŮ V OBCI VLČICE” 10. 07. 2015 10:28

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Dokončení dětského hřiště 23. 07. 2017 17:16