Obec Postřelmov

Název profilu
Obec Postřelmov
IČO
00303232
Číslo profilu ve věstníku
350304

Zakázka - Realizace ener.úsp.opatř.KD Postřelmov

Název zakázky
Realizace ener.úsp.opatř.KD Postřelmov
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
363413
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
10. 06. 2013 14:31
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 10. 06. 2013 14:31
Kvalifikační dokumentace 10. 06. 2013 14:32
Zadávací dokumentace 10. 06. 2013 14:33
Krycí list nabídky 10. 06. 2013 14:33
Návrh SOD 10. 06. 2013 14:33
Technický popis výrobků 10. 06. 2013 14:34
Formulář pro uvedení subdodavatelů 10. 06. 2013 14:34
Technická zpráva 10. 06. 2013 14:37
Rozhodnutí o výběru 16. 07. 2013 12:54
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 16. 07. 2013 12:55
Písemná zpráva zadavatele 12. 08. 2013 12:50
Podepsaná SOD 12. 08. 2013 12:50
Dodatek k SOD 21. 01. 2014 08:45

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Sdružení “KD Postřelmov” 28597460 Země sídla Česká republika 3 895 655 Kč 4 713 743 Kč
VHH Thermont s.r.o. 25878778 Země sídla Česká republika 3 776 850 Kč 4 569 989 Kč
PROBI Inženýring. s.r.o. 26843528 Země sídla Česká republika 3 989 789 Kč 4 827 645 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
VHH Thermont s.r.o. 25878778 Země sídla Česká republika 3 776 850 Kč 4 569 989 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
MARTECH HOLDING, a.s. 25835289 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
VHH Thermont s.r.o. 25878778 2013 3 776 850 Kč 4 569 989 Kč