Obec Postřelmov

Název profilu
Obec Postřelmov
IČO
00303232
Číslo profilu ve věstníku
350304

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Revitalizace části obce Postřelmov - Vyhnálov 21. 08. 2014 10:05

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Obnova zahrady mateřské školy Postřelmov 19. 09. 2014 12:58
Dodávka zemního plynu pro obec Postřelmov 20. 05. 2014 13:54
Víceúčelový areál pro trénink IZS 06. 01. 2014 12:06
Nákup samosběrného stroje 14. 11. 2013 15:42
Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov 08. 11. 2013 14:42
EÚ-Budova čp.61, Postřelmov 21. 10. 2013 09:40
Stavební úpravy zpevn.ploch u ZS Postřelmov 05. 08. 2013 15:06
Hřiště u ZŠ Postřelmov 05. 08. 2013 15:04
Umístění výtah.šachty v ZS Postřelmov 05. 08. 2013 15:03
Realizace ener.úsp.opatř.KD Postřelmov 10. 06. 2013 14:31