Obec Bojanovice

Název profilu
Obec Bojanovice
IČO
00600229
Číslo profilu ve věstníku
512333

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Oprava asfalt.povrchu místních komunikací 09. 11. 2016 12:45
TDI A BOZP Splašková kanalizace a ČOV - Bojanovice 09. 11. 2015 15:38
„Splašková kanalizace a ČOV - Bojanovice“ 12. 05. 2015 13:32