Obec Bojanovice

Název profilu
Obec Bojanovice
IČO
00600229
Číslo profilu ve věstníku
512333

Zakázka - TDI A BOZP Splašková kanalizace a ČOV - Bojanovice

Název zakázky
TDI A BOZP Splašková kanalizace a ČOV - Bojanovice
Kód zakázky na profilu
P15V00000002
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
09. 11. 2015 15:38
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Příkazní smlouva 09. 11. 2015 15:38