Obec Bratřejov

Název profilu
Obec Bratřejov
IČO
00283801
Číslo profilu ve věstníku
351955

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
VO - Bratřejov 13. 08. 2019 12:49
Projektová a inženýrská činnost k akci: "Odkanalizování obcí Lutonina, Jasenná, Ublo, Bratřejov" 31. 07. 2019 07:49
Kompletní odpadové hospodářství 21. 03. 2018 15:44
Oprava cist.automobil.stříkačky 27. 07. 2016 06:50
Vybudování sportovního hřiště 16. 06. 2015 08:42
Most M03 U Pešáků 03. 06. 2015 13:23
Most M05 U Polčáků 03. 06. 2015 12:34
Rekonstrukce 8 mostů po povodni-zhotovitel PD 28. 11. 2014 13:20
Rekonstrukce místní komunikace U točny a Chránečné 14. 05. 2014 09:18
Škola Bratřejov 17. 04. 2014 09:43
Svoz a vykládka směsného komunálního odpadu 31. 10. 2013 11:36
„Zateplení obecních budov v Bratřejově“ 25. 04. 2013 08:45

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Nákup dopravního automobilu 24. 05. 2019 09:37
M - 11 Most - U Kalendů ( U RD č.p.38) 06. 11. 2018 13:00
Protipovodňová opatření obce Bratřejov 14. 09. 2018 10:16
Bratřejov-oprava MK č.18 "Ulice k farmě" 12. 07. 2018 11:55
Zhotovení PD, inženýrské činnosti a autorský dozor pro projekt Bratřejov - škola - nová učebna 21. 03. 2018 15:50
Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor k projektu hasičská zbrojnice v Bratřejově 21. 03. 2018 15:47
Kanalizace Bratřejov - ulice K Farmě 21. 03. 2018 15:39
Bratřejov - zpevněné plochy u školy 01. 12. 2017 09:13
M-04 Most u Hejtmánků (u RD č.p. 51) - "u mostu 0497-1" 29. 06. 2017 07:15
M-07 Most - U Kalendů (u RD č.p. 48) 29. 06. 2017 07:14