obec Štarnov

Název profilu
obec Štarnov
IČO
00635685
Číslo profilu ve věstníku
646544

Zakázka - Revitalizace veřejného prostranství

Název zakázky
Revitalizace veřejného prostranství
Kód zakázky na profilu
P15V00000001
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
29. 04. 2015 15:29
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 29. 04. 2015 15:29
Zadávací dokumentace 29. 04. 2015 15:29
Krycí list -příloha č.1 29. 04. 2015 15:30
Návrh smlouvy o dílo-Příloha č.2 29. 04. 2015 15:30
Čestné prohlášení-Příloha č.6 29. 04. 2015 15:30
čestné prohlášení o subd.-Příloha č.7 29. 04. 2015 15:33
Čestné prohlášení o spl.kval.-příloha č.5 29. 04. 2015 15:34
Položkový rozpočet.xls 29. 04. 2015 15:34
Rozhodnutí o vyloučení 15. 05. 2015 09:47
Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvh.nabídky 17. 06. 2015 08:33
písemná zpráva zadavatele 30. 06. 2015 12:31
Podepsaná SOD 03. 07. 2015 05:38