Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - „Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“

Název zakázky
„Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
358811
Druh zakázky
užší řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
08. 02. 2013 10:20
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Odůvodnění účelnosti zakázky 08. 02. 2013 10:20
Pokyny pro zpracování žádosti o účast 28. 06. 2013 11:59
Kvalifikační dokumentace 28. 06. 2013 12:00
Odůvodnění účelnosti VŘ 02. 07. 2013 15:23
Technické podmínky 02. 07. 2013 15:27
Dodatečné informace ke KD 04. 07. 2013 13:09
Výzva k podání nabídky 24. 07. 2013 08:57
Zadávací dokumentace 24. 07. 2013 08:57
Formulář pro uvedení subdodavatelů 24. 07. 2013 08:58
Smlouva o dílo 24. 07. 2013 08:58
Krycí list nabídky 24. 07. 2013 08:59
Technická zpráva 24. 07. 2013 08:59
Podepsaná SOD-1.část 16. 09. 2013 13:54
Podepsaná SOD-2.část 16. 09. 2013 13:55
Písemná zpráva zadavatele 16. 09. 2013 14:28
Dodatek č.1 25. 08. 2014 07:43

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
VHS Brno, a.s. 25556568 Země sídla Česká republika 21 724 971 Kč 26 287 215 Kč
IMOS Group s.r.o. 27753971 Země sídla Česká republika 22 449 829 Kč 27 164 294 Kč
INSTA CZ s.r.o. 25374311 Země sídla Česká republika 20 961 250 Kč 25 363 113 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
INSTA CZ s.r.o. 25374311 Země sídla Česká republika 20 961 250 Kč 25 363 113 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
AQUA-STYL spol.s.r.o. 16367758 Země sídla Česká republika
1.GEO, spol.s.r.o. 01573161 Země sídla Česká republika
ELPREMO, spol.s.r.o. 42869951 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
INSTA CZ s.r.o. 25374311 2013 20 961 250 Kč 25 363 113 Kč