Obec Přítluky

Název profilu
Obec Přítluky
IČO
00283550
Číslo profilu ve věstníku
401833

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Pořízení požární techniky 11. 01. 2018 10:36

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Provozovatel ČOV Přítluky a nové Mlýny 11. 03. 2019 08:10
Protipovodňová opatření obce Přítluky 07. 02. 2019 08:51
Autorský dozor projektanta 05. 10. 2017 09:40
Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „Rekonstrukce ČOV Přítluky" 26. 09. 2017 12:03
Sanace sklepních prostor u Barokní věže 05. 04. 2017 15:22
Rekonstrukce ČOV Přítluky 29. 09. 2016 14:04
Údržba o obnova hřbit. zdi Přítluky 2016" 15. 07. 2016 09:27
Bezbariérové chodníky I. etapa 08. 07. 2015 11:59
"Vypr.projektu na rek. ČOV ” 27. 05. 2015 12:30
Revitalizace veřejné zeleně 12. 11. 2014 09:46