Mikroregion ochrany vodních zdrojů Třestav

Název profilu
Mikroregion ochrany vodních zdrojů Třestav
IČO
75116626
Číslo profilu ve věstníku
478434

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Poskytnutí úvěru-tl.kanalizace 14. 04. 2014 08:16
Třeština, stavenice-tl.kanal. a ČOV 15. 01. 2014 14:12

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Poskytnutí úvěru-tl.kanalizace a ČOV 27. 02. 2014 09:16