Obec Velké Kunětice

Název profilu
Obec Velké Kunětice
IČO
00635952
Číslo profilu ve věstníku
356999

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Odkanalizování obce Velké Kunětice 13. 12. 2019 09:08

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Oprava sociálního zázemí - OÚ Velké Kunětice 21. 07. 2020 07:55
Oprava vodovodu Velké Kunětice, 42m 23. 05. 2019 09:20
Oprava sociálního zařízení MŠ Velké Kunětice čp. 129 06. 04. 2018 09:32
Výměna holého vedení VO za izol. Etapa 2 30. 03. 2017 10:26
Vypracování projektu na odkanalizování obce 18. 05. 2015 11:40
Stavební úpravy hasičské zbrojnice 10. 09. 2013 09:55

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Stavební úpravy hasičské zbrojnice 06. 04. 2018 10:34