Obec Horní Lhota

Název profilu
Obec Horní Lhota
IČO
00568554
Číslo profilu ve věstníku
354439

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Obec Horní Lhota0002 14. 10. 2013 07:20

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Místní komunikace Horní Lhota 19. 02. 2020 09:28
Oprava hřbitova v Horní Lhotě 31. 08. 2018 12:03
Revitalizace objektu č.p.155 v Horní Lhotě 07. 11. 2017 08:45
Hřiště do Lhoty, oblečte trikoty 27. 07. 2016 11:22
Revitalizace návsi obce Horní Lhota 30. 05. 2014 14:06
Sanace sesuvu nad tenisovým kurtem 13. 05. 2014 16:01
Zatepl.a výměna oken č.p.151 Horní Lhota 20. 05. 2013 12:24