Obec Velký Ořechov

Název profilu
Obec Velký Ořechov
IČO
00284637
Číslo profilu ve věstníku
350029

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Polyfunkční dům Sýpka Velký Ořechov - STAVBA 28. 02. 2020 16:02
Základní škola, Zámeček - výměna oken a zateplení 19. 02. 2020 09:33
Modernizace výletiště Velký Ořechov 20. 08. 2019 14:32
Velký Ořechov - ČOV a kanalizace 19. 10. 2018 07:20
Rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov 05. 06. 2018 07:22
Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti části osvětlovací soustavy obce Velký Ořechov 23. 07. 2017 17:16
Staveb.úpr.les.cest V.Ořechov - II. etapa 08. 02. 2017 16:56
"Stavební úpravy lesních cest v .k.ú.Velký Ořechov 27. 05. 2016 09:14
Revitalizace veř.prostov v obci Velký Ořecho II 12. 10. 2015 11:23
Separace a svoz bioodpadu 14. 07. 2015 14:17
Informační panely KORIS 19. 01. 2015 18:45
Čistší obec Velký Ořechov 29. 10. 2014 15:06
Revitalizace veřejných prostor 13. 05. 2014 08:36
Oprava komunikace na hřbitově 25. 05. 2013 19:39
Oprava operne zdi 25. 05. 2013 19:35
„Velký Ořechov - zateplení a výměna oken“ 25. 04. 2013 09:52

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Informační panely KORIS a přípojky el. energie 10. 10. 2014 07:47

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Stavební práce v okolí víceúčelového hřiště 30. 04. 2020 15:37
Polyfunkční dům Sýpka Velký Ořechov - demolice 11. 12. 2019 13:35
Modernizace chodníků v obci Velký Ořechov 19. 06. 2019 07:12
Sběrný dvůr Velký Ořechov 25. 04. 2019 06:48
Velký Ořechov - oprava oplocení hřbitova 11. 10. 2018 11:39
Revitalizace veřejného prostranství - Velký Ořechov 13. 07. 2018 11:48
Revitalizace zeleně ve Velkém Ořechově 04. 06. 2018 15:59
Nákup hasičského vozidla 28. 05. 2018 09:03
Hřiště na Ořechově, potřebují k tělovýchově 19. 02. 2018 13:12
Velký Ořechov - oprava komunikace u hřbitova 17. 06. 2017 20:15