Obec Mutěnice

Název profilu
Obec Mutěnice
IČO
00285145
Číslo profilu ve věstníku
349745

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Obnova vodní nádrže "U Rokytí" 25. 03. 2020 15:03
Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice 19. 08. 2019 07:48
Zařízení pro systém nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu VITIS - Mutěnice Hraničky rozšíření II. etapy skládky SO03 18. 12. 2018 10:10
Mutěnice, ul. Pelcova, ul. Šlechtitelská – oprava místních komunikací 04. 08. 2017 15:32
Rekonstrukce interiéru KD v Mutěnicích a sanace 29. 09. 2016 12:28
Stav.úpravy místní komunikace na parc.4169/1 02. 05. 2016 14:47
Protipovodňová opatření v k.ú. Mutěnice 10. 08. 2015 12:25
Obec Mutěnice0018 27. 05. 2015 11:46
Rekonstrukce obv.pláště byt.domu č.p. 775, 776 22. 10. 2014 12:36
Oprava hřbitovní zdi v Mutěnicích 10. 07. 2014 09:16
Překladiště TKO Mutěnice 11. 06. 2014 14:19
Víceúčelové hřiště u školy v Mutěnicích 05. 06. 2014 08:28
Stavební úpravy polních cest v Mutěnicích 20. 05. 2014 11:46
Stavební úpravy místních komunikací v Mutěnicích 19. 05. 2014 14:35
Rekonstrukce interiéru KD v Mutěnicích 20. 03. 2014 15:38
Svoz bioodpadů v Mutěnice 06. 09. 2013 13:18
Úspory energií tělocvičny ZŠ a KD Mutěnice 24. 07. 2013 12:51
„BEZPEČNĚ DO ŠKOLY V MUTĚNICÍCH“ 10. 04. 2013 13:15

zakázka byla zrušena

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice 23. 07. 2019 13:33
Úspory energií tělocvičny ZŠ a KD Mutěnice 30. 04. 2013 15:30

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Přeložení kanalizace u ZŠ Mutěnice 05. 11. 2015 13:40