Obec Míškovice

Název profilu
Obec Míškovice
IČO
00287491
Číslo profilu ve věstníku
239270

Zakázky

zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Veřejné osvětlení Míškovice 12. 04. 2017 08:27

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Míškovice - Ulice Nová 29. 11. 2019 12:05
Míškovice - dopravní automobil 28. 05. 2019 12:14
Sběrný dvůr Míškovice 28. 02. 2019 10:48
SO 01 Veřejné osvětlení v obci Míškovice a Komunikace ke kostelu v Míškovicích SO 02 Oprava komunikace Míškovice 24. 07. 2018 12:46
Projektová dokumentace Odkanalizování obce Míškovice 19. 02. 2018 12:30
Komplexní rekonstrukce ulice v obci Míškovice 18. 01. 2016 08:04
Rozšíř.sep.biol.rozl.odpadů 20. 07. 2015 08:13
Revitalizace zeleně Míškovice 18. 11. 2014 13:11
Obec Míškovice0002 24. 04. 2013 13:26
Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích 18. 03. 2013 12:32