Obec Kolšov

Název profilu
Obec Kolšov
IČO
00302791
Číslo profilu ve věstníku
238470

Zakázky

zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Areál Kolšov 26. 05. 2020 12:58
Revitalizace areálu v Kolšově - I. etapa 11. 03. 2020 08:40
Zpracování územního plánu pro obec Kolšov 12. 02. 2016 11:00
Silnice č.III 3707 Kolšov, chodníky 08. 07. 2015 14:49
Výkon TDI a BOZP "Splašková kanal. Kolšov" 04. 10. 2013 12:42
Oprava střechy MŠ,ZŠ Kolšov 01. 07. 2013 21:12
Oprava střechy ZŠ a MŠ Kolšov 01. 07. 2013 11:39
Zateplení objektu ZŠ A MŠ Kolšov 18. 04. 2013 08:24
"Splašková kanalizace Kolšov" 16. 12. 2012 17:00

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky Datum a čas zveřejnění
Technické zhodnocení veřejného osvětlení a rozhlasu 14. 10. 2019 14:26
Vodovod a kanalizace na parcele č. 265/66 v k.ú. Kolšov 09. 04. 2019 10:09
Hospodářské objekty - Demolice, k. ú. Kolšov 05. 10. 2018 14:01
Chodník podél silnice III/3707, k.ú. Kolšov včetně osvětlení chodníku, míst pro přecházení a autobusových zastávek 24. 08. 2017 21:34
Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice č.55 16. 03. 2017 10:21