Petr a Danuše Tesaříkovi

Název profilu
Petr a Danuše Tesaříkovi
IČO
Číslo profilu ve věstníku
496216

Zakázka - Revitalizace mokřadu Luka

Název zakázky
Revitalizace mokřadu Luka
Kód zakázky na profilu
P14V00000001
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
03. 09. 2014 08:14
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Podepsaná SOD 03. 09. 2014 08:14