Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Benkov-obnova části vodovodu

Název zakázky
Benkov-obnova části vodovodu
Kód zakázky na profilu
P13V00000004
Kód zakázky ve věstníku
364863
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
21. 06. 2013 08:47
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 21. 06. 2013 08:47
Zadávací dokumentace 21. 06. 2013 08:47
Kvalifikační dokumentace 21. 06. 2013 08:48
Technické podmínky 21. 06. 2013 08:50
Návrh smlouvy o dílo 21. 06. 2013 08:50
Krycí list nabídky 21. 06. 2013 08:50
Odůvodnění účelnosti zakázky 23. 07. 2013 11:06
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 23. 07. 2013 11:06
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 23. 07. 2013 11:09
Podepsaná Smlouva o dílo-1.část 26. 08. 2013 12:40
Podepsaná smlouva o dílo-2. část 26. 08. 2013 12:41
Písemná zpráva zadavatele 26. 08. 2013 12:46

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
COMMODUM spol.s.r.o. 46577238 Země sídla Česká republika 4 791 481 Kč 5 797 693 Kč
IMOS Group s.r.o. 27756971 Země sídla Česká republika 4 194 520 Kč 5 075 370 Kč
TALPA-RPF, s.r.o. 64615391 Země sídla Česká republika 3 507 130 Kč 4 243 627 Kč
MEBIKAN spol.s.r.o. 25441981 Země sídla Česká republika 4 443 680 Kč 5 376 853 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
TALPA-RPF, s.r.o. 64615391 Země sídla Česká republika 3 507 130 Kč 4 243 627 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
TALPA-RPF, s.r.o. 64615391 2013 3 507 130 Kč 4 243 627 Kč