Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Horní Loděnice- rekonstr.vodovod.přivaděče

Název zakázky
Horní Loděnice- rekonstr.vodovod.přivaděče
Kód zakázky na profilu
P13V00000002
Kód zakázky ve věstníku
362801
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
07. 06. 2013 00:42
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
tECHNICKÉ PODMÍNKY 07. 06. 2013 00:44
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 07. 06. 2013 00:46
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 07. 06. 2013 00:47
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK 07. 06. 2013 00:47
TECHNICKÁ ZPRÁVA 07. 06. 2013 00:49
Krycí list nabídky 19. 06. 2013 07:43
SOD 19. 06. 2013 07:44
Příloha ZD 19. 06. 2013 07:48
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 03. 07. 2013 10:32
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 03. 07. 2013 10:33
Oznámení o vyloučení 03. 07. 2013 10:34
Rozhodnutí o vyloučení 03. 07. 2013 10:34
Podepsaná SOD 06. 08. 2013 09:40
Písemná zpráva zadavatele 06. 08. 2013 09:49
Dodatek č.1 k SOD 12. 01. 2015 10:32

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ 25441981 Země sídla Česká republika 7 398 965 Kč 8 952 747 Kč
PATOK a.s. 27356248 Země sídla Česká republika 7 964 327 Kč 9 636 836 Kč
TALPA-RPF,s.r.o. 64615391 Země sídla Česká republika 7 709 183 Kč 9 328 112 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ 25441981 Země sídla Česká republika 7 398 965 Kč 8 952 747 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
GB-geodezie, spol. s r.o 26271044 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Sdružení Horní Loděnice-MEBIKAN-INSTA CZ 25441981 2013 7 398 965 Kč 8 952 747 Kč