Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice

Název zakázky
Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice
Kód zakázky na profilu
P17V00000002
Kód zakázky ve věstníku
Z2017-006585
Druh zakázky
užší řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
13. 03. 2017 12:01
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Zadávací dokumentace k podání žádostí o účast 13. 03. 2017 12:01
Zadávací dokumentace k podání nabídek 13. 03. 2017 12:01
Návrh SOD 13. 03. 2017 12:01
Technické standardy VHS Olomouc, as.. 13. 03. 2017 12:02
Soupis prací.zip 13. 03. 2017 12:19
PD-1.část.zip 13. 03. 2017 12:22
PD-2.část.zip 13. 03. 2017 12:35
Dokladová část č.1 13. 03. 2017 13:04
Dokladová část č.2 13. 03. 2017 13:08
Vysvětlení ZD č.1 23. 03. 2017 10:58
výzva k podání nabídky 24. 04. 2017 12:31
Vysvětlení ZD č. 2 17. 05. 2017 09:16
Rozhodnutí o výběru dodavatele 26. 05. 2017 09:05
Oznámení o výběru dodavatele 26. 05. 2017 09:05
Zpráva o hodnocení nabídek 26. 05. 2017 09:05
podepsaná SOD 23. 06. 2017 12:10
písemná zpráva zadavatele 13. 03. 2017 12:12
Dodatek č.1 09. 11. 2017 11:55

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
LB 2000 s.r.o. 64618081 Země sídla Česká republika 5 610 074 Kč 6 788 190 Kč
Sdružení „Společnost pro Přáslavice“ 46577238 Země sídla Česká republika 5 511 209 Kč 6 668 563 Kč
VK-AQUA Olomouc, spol. s. r. o. 25371878 Země sídla Česká republika 6 236 580 Kč 7 546 262 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Sdružení „Společnost pro Přáslavice“ 46577238 Země sídla Česká republika 5 511 209 Kč 6 668 563 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Sdružení „Společnost pro Přáslavice“ 46577238 2017 5 208 478 Kč 6 302 258 Kč