Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - "Prameniště Černovír"

Název zakázky
"Prameniště Černovír"
Kód zakázky na profilu
P15V00000007
Kód zakázky ve věstníku
520473
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
08. 06. 2015 12:07
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 08. 06. 2015 12:07
Zadávací dokumentace 08. 06. 2015 12:08
Kvalifikační dokumentace 08. 06. 2015 12:08
Návrh SOD 08. 06. 2015 12:08
Technické zprávy.zip 08. 06. 2015 12:09
Soupis prací-obnova násosky.xls 08. 06. 2015 12:15
Soupis prací-výtlak.xls 08. 06. 2015 12:16
Oznámení o výběru nejvh. nabídky 14. 07. 2015 10:44
Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky 14. 07. 2015 10:45
Rozhodnutí o vyloučení 14. 07. 2015 10:45
Podepsaná SOD 18. 08. 2015 09:57
Přílohy k SOD 18. 08. 2015 09:58
písemná zpráva zadavatele 18. 08. 2015 10:01
Dodatek č.1 k SOD 07. 01. 2016 08:10

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
ECOVIA Haná, s.r.o. 27825531 Země sídla Česká republika 8 536 632 Kč 10 329 325 Kč
JR stavby CZ s.r.o. 26875080 Země sídla Česká republika 8 196 271 Kč 9 917 488 Kč
AQUA Construkt s.r.o. 03342328 Země sídla Česká republika 7 211 822 Kč 8 726 305 Kč
MODOS spol.sr.o. 00576832 Země sídla Česká republika 8 711 891 Kč 10 541 389 Kč
HORSTAV Olomouc spol.s.r.o. 45195706 Země sídla Česká republika 8 098 374 Kč 9 799 033 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
HORSTAV Olomouc spol.s.r.o. 45195706 Země sídla Česká republika 8 098 374 Kč 9 799 033 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
KaHa Hranice s.r.o. 26835703 Země sídla Česká republika
TALPA-RPF, s.r.o. 64615391 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
HORSTAV Olomouc spol.s.r.o. 45195706 2015 8 098 374 Kč 9 799 033 Kč