Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Cem.oc.výtl.řadu DN400 VDJ Droždín-VDJRadíkov

Název zakázky
Cem.oc.výtl.řadu DN400 VDJ Droždín-VDJRadíkov
Kód zakázky na profilu
P15V00000006
Kód zakázky ve věstníku
517971
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
13. 05. 2015 09:21
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 13. 05. 2015 09:21
Zadávací dokumentace 13. 05. 2015 09:21
Kvalifikační dokumentace 13. 05. 2015 09:21
Krycí list nabídky 13. 05. 2015 09:21
Formulář pro uvedení subdodavatelů 13. 05. 2015 09:22
Návrh smlouvy o dílo 13. 05. 2015 09:22
Soupis prací 13. 05. 2015 09:22
technické zprávy.zip 13. 05. 2015 09:23
Dodatečné informace č.1 03. 06. 2015 10:25
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 18. 06. 2015 08:35
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 18. 06. 2015 08:39
Podepsaná smlouva o dílo 10. 07. 2015 10:56
Přílohy k SOD 10. 07. 2015 10:57
písemná zpráva zadavatele 10. 07. 2015 10:58
Dodatek č.1 09. 09. 2016 18:09

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Myfa Olomouc, s.r.o. 25376772 Země sídla Česká republika 9 607 392 Kč 11 624 945 Kč
MS-Stavby s.r.o. 26798425 Země sídla Česká republika 8 816 011 Kč 10 667 374 Kč
Sdružení INSTA-AQUACONSTRUKT-VDJ Droždín+VDJ Radíkov 25374311 Země sídla Česká republika 8 304 950 Kč 10 048 990 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Sdružení INSTA-AQUACONSTRUKT-VDJ Droždín+VDJ Radíkov 25374311 Země sídla Česká republika 8 304 950 Kč 10 048 990 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
1. GEO, spol.s.r.o. 01573161 Země sídla Česká republika
MEBIKAN spol.s.r.o. 25441981 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Sdružení INSTA-AQUACONSTRUKT-VDJ Droždín+VDJ Radíkov 25374311 2015 8 304 950 Kč 10 048 990 Kč