Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s.

Název zakázky
Přestrojení šachet v majetku VHS Olomouc, a.s.
Kód zakázky na profilu
P15V00000004
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
12. 01. 2015 08:43
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Smlouva o dílo 12. 01. 2015 08:43
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 07. 01. 2016 10:51